TYNGDLYFTNING

Klubben bedriver tävlingsverksamhet i tyngdlyftning och är medlem i Svenska Tyngdlyftningsförbundet.

Tyngdlyftning är en olympisk sport och var med på det olympiska programmet när de moderna spelen startade 1896 i Aten. Genom tiderna har det skett en utveckling från att lyfta en bestämd vikt så många gånger som möjligt, till stigande vikter. I de tidigaste åren lyftes hela 5 moment vid tävlingarna.  Efter OS 1972 i München har den olympiska tyngdlyftningen uteslutande bestått av tävlingslyften: Ryck och Stöt.

Från första början hade man inga viktklasser, de infördes först vid OS 1920 i Antwerpen, det har genom åren skett flera förändringar av dessa. Viktklasserna idag ser ut enligt följande:

Herrar 56-62-69-77-85-94-105 samt +105 kg
Damer 48-53-58-63-69-75-90 och +90 kg

Vikten anger det maximala vikten en lyftare från väga vid invägning inför tävlingsstart. Invägning sker alltid samma dag som tävlingarna hålls.

Vid tävling genomförs grenarna i nämnd ordning. Lyftaren har tre försök i varje delgren där den högsta godkända vikten i respektive delgren sparas till ett sammanlagt resultat. Alla lyft bedöms av tre domare som sitter på behörigt avstånd runt lyftaren. Varje domare ger med signaler godkänt (vitt) eller underkänt (rött) efter utfört lyft. Dessa tre domslut används sedan för ett majoritetsbeslut.