MEDLEMSKAP

Priser 2023

Ungdom, under 18 år: 1200 kr (halvår 750 kr)
Vuxen, 18 år och uppåt: 2400 kr (halvår 1500 kr)

Medlemstid

Medlemskap i Luleå Atletklubb gäller ett kalenderår. Halvårs medlemskap gäller från 1/1-30/6 alternativt 1/7-31/12.

Lösa medlemskap

För att lösa medlemskap eller vid frågor om medlemskap skickar du ett SMS till 076-104 72 43, innehållande fullständigt namn och vad ärendet gäller. Därefter gör du och medlemsansvarig upp om betalning och undertecknande av antidopingavtal.

Betalning sker antingen via Plusgiro eller Swish:

  • Betalning till klubbens plusgiro: 482640-0. Skriv personnummer i meddelandefältet.
  • Betalning med Swish sker på plats i lokalen.

Samtliga medlemmar skall underteckna antidopingavtal/ansvarsförbindelse innan medlemskort löses(läs mer om antidoptingavtalet här). Giltigt medlemskort ska kunna uppvisas vid förfrågan. Inget kort, ingen träning!