FÖRBINDELSER

Alla medlemmar i Luleå Atletklubb, motionärer som tävlande, är skyldiga att skriva under en ansvarsförbindelse. Det är ett juridiskt bindande kontrakt som förbinder medlemmarna att hålla sig ifrån all form av hantering av förbjudna substanser och dessutom, vid händelse av överträdelse, gör den enskilde medlemmen skadeståndsskyldig gentemot föreningen. Vidare kan styrelsen besluta om uteslutning ur föreningen på all framtid. Övriga anläggningar i samarbetet för dopingfria anläggningar meddelas också och medlemsskap där blir inte heller möjligt.

Motiveringen till skadeståndskravet i ansvarsförbindelsen är den ideella skada och förlorade sponsorsintäkter klubben kan drabbas av i fall att någon påträffas med otillåtna medel. Syftet är att ingen ska befatta sig med otillåtna dopningspreparat.

För tävlande medlemmar ställs ytterligare skadeståndskrav vid fall av överträdelse. Ungdomar under 18 år behöver målsmans underskrift på en särskild ansvarsförbindelse och där gäller andra skadeståndskrav.