ALKOHOL

Vid representation av klubben finns en nolltolerans mot alkohol. Denna policy gäller under och omkring samtliga tävlingar och arrangemang som lyftare eller funktionärer deltar på i egenskap av representant för Luleå AK. Skulle denna policy brytas kan styrelsebeslut om återbetalning av eventuella rese eller boendekostnader bli aktuellt.