STYRKELYFT

Klubben bedriver tävlingsverksamhet i styrkelyft och är medlem i Svenska Styrkelyftförbundet.

Styrkelyft är en relativt ung idrottsform som kom från USA till Sverige på 1960-talet. Dock avhölls inte de första officiella världsmästerskapen förrän 1972, då efter bildandet av IPF, International Powerlifting Federation. Styrkelyft omfattar tre delgrenar: knäböj, bänkpress och marklyft.

Vid tävling genomförs grenarna i nämnd ordning. Lyftaren har tre försök i varje delgren där den högsta godkända vikten i respektive delgren sparas till ett sammanlagt resultat. Alla lyft bedöms av tre domare som sitter på behörigt avstånd runt lyftaren. Varje domare ger med signaler godkänt (vitt) eller underkänt (rött) efter utfört lyft. Dessa tre domslut används sedan för ett majoritetsbeslut.

Träningsprogram

Nedan hittar du vårt 12-veckors träningsprogram för styrkelyft. Ladda ner filen och skaffa Excel eller Google sheets-appen för att öppna och köra programmet. Alla instruktioner till hur det fungerar finns i filen. Lycka till!